7:00 do 15:00

Zgłaszanie awarii 24h  61 28 57 546          FACEBOOK

Zgłszanie awarii 24h  
61 28 57 546

 • STACJE WODOCIĄGOWE

  Zaniemyśl, Polwica, Brzostek, Czarnotki
 • REALIZUJEMY WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNYCH WOZEM ASENIZACYJNYM (mx 6m3)

  tel. 61 28 57 546
 • ŚWIADCZYMY USŁUGI

  koparko-ładowarką
 • REALIZUJEMY USŁUGI PIELĘGNACJI I UTRZYMANIA ZIELENI

  na terenie Gminy Zaniemyśl

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

W ZANIEMYŚLU

STACJE UZDATNIANIA WODY
WODOCIĄGI
ODBIÓR I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW w gminie Zaniemyśl
ODBIÓR
I OCZYSZCZANIE
ŚCIEKÓW
PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELEN - usługi świadczone przez ZGK
PIELĘGNACJA
I UTRZYMANIE ZIELENI
HALA WIDOWISKOWO- SPORTOWA w Zaniemyślu
HALA
WIDOWISKOWO-
SPORTOWA
DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

 • dostarczanie wody
 • odbiór ścieków socjalno - bytowych
 • oczyszczanie ścieków
ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE ZLECEŃ
 • utrzymanie porządku i czystości na terenie Zaniemyśla
 • świadczenie usług transportowych
 • świadczenie usług z zakresu pielęgnacji zieleni
 • zimowe utrzymanie chodników, ulic i dróg gminnych

 

 

PODAJ STAN

WODOMIERZA

DRUKI

DO POBRANIA

ZAMÓWIENIA

PUBLICZNE

AKTUALNOŚCI

2024

Z okazji 60- lecia powstania ZANIEMYSKICH WODOCIĄGÓW

serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi „fabrykami wody”.

Pierwszym obiektem do zwiedzania będzie Stacja Uzdatniania Wody w Zaniemyślu ul. Nowa 1.Drzwi otwarte w SUW Zaniemyśl

PROGRAMY

EUROPEJSKIE

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Winna, Polwica-Huby, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Luboniec oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzostek w Gminie Zaniemyśl.”

Projekty

WFOŚiGW

ROK 2022

 " Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeziory Małe Gmina Zaniemyśl". pożyczka na kwotę 104 500,00 zł. całkowity koszt inwestycji to kwota 133 455,00 zł.

  

ROK 2023

 „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Polwica Gmina Zaniemyśl” pożyczka na kwotę 116 065,00 zł. całkowity koszt inwestycji to kwota 142 759,95 zł.

PROJEKTY

NFOŚIGW

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZANIEMYŚLU

kwota pożyczki z NFOŚiGW to 3 165 336,00 zł. całkowity koszt inwestycji to kwota 4 094 670,00 zł

KONTAKTY

Struktura organizacyjna 

Dział Obsługi Klienta

e-mail: bok@zgk-zaniemysl.pl

Jesteśmy dla Państwa dostępni telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

We wszystkich sprawach można się z nami również kontaktować za pośrednictwem: poczty tradycyjnej 

(ul. Sosnowa 4, 63-020 Zaniemyśl)

Dział

Inkasentów

e-mail: bok@zgk-zaniemysl.pl

Podawanie stanu wodomierza, rozliczenia za wodę oraz ścieki

Dział

Księgowści

e-mail: finanse@zgk-zaniemysl.pl

Dział Księgowości

Płatności, księgowanie wpłat

 

Dział

Windykacji

e-mail: bok@zgk-zaniemysl.pl

Dział Windykacji

Zadłużenia, prowadzenie egzekucji windykacyjnych

Dział

Techniczny

e-mail: techniczny@zgk-zaniemysl.pl

Opinie i warunki techniczne podłączeń, uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci i przyłączy


Sekretariat

 

e-mail: sekretariat@zgk-zaniemysl.pl

Plugin "Countdown" allows you to add countdown timer on Gridbox Pages.Increase conversions ...

Dział

Zamówień publicznych

 e-mail: przetargi@zgk-zaniemysl.pl

Prowadzenie zamówień publicznych

Dział

Techniczny


e-mail: techniczny@zgk-zaniemysl.pl

Opinie i warunki techniczne podłączeń, uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci i przyłączy


Oczyszczalnia ścieków


 e-mail: techniczny@zgk-zaniemysl.pl

 Telefon: 506 709 971

 

 

 

Stacje uzdatniania wody 


Stacja uzdatniania wody Zaniemyśl

Stacja uzdatniania wody Polwica

 Telefon: 506 709 939

 

 

Stacje uzdatniania wody 


Stacja uzdatniania wody Brzostek

Stacja uzdatniania wody Czarnotki

 Telefon: 506 709 744

 

 

 

FORMULARZ

Kontaktowy

Imię i nazwisko
E-mail *
Treść

TELEFONY
 

Telefon całodobowy 

- 61 28 57 546
 

 • Stacja wodociągowa Zaniemyśl   - 506 709 939
 • Stacja wodociągowa Polwica       - 506 709 939
 • Stacja wodociągowa Brzostek      - 506 709 744
 • Stacja wodociągowa Czarnotki     - 506 709 744
 • Gminna Oczyszczalnia Ścieków    - 506 709 971
We use cookies
Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów takich jak integracja treści, usług zewnętrznych. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej i można ją w każdej chwili odwołać.